Có 1 kết quả:

yí zhí

1/1

yí zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 移植[yi2 zhi2]