Có 1 kết quả:

xī bā làn

1/1

xī bā làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

same as 稀爛|稀烂[xi1 lan4]