Có 1 kết quả:

xī li guāng dāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) thin
(2) diluted