Có 1 kết quả:

xī fàn ㄒㄧ ㄈㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) porridge
(2) gruel