Có 1 kết quả:

xī fàn

1/1

xī fàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) porridge
(2) gruel