Có 1 kết quả:

Shuì wù jú ㄕㄨㄟˋ ㄨˋ ㄐㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Tax Bureau
(2) Inland Revenue Department (Hong Kong)