Có 1 kết quả:

Shuì juān Jī zhēng chù ㄕㄨㄟˋ ㄐㄩㄢ ㄐㄧ ㄓㄥ ㄔㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taipei Revenue Service (tax office)