Có 2 kết quả:

Chéngchéng
Âm Pinyin: Chéng, chéng
Tổng nét: 12
Bộ: hé 禾 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノ一丨ノ丶丨フ一一一丨一
Thương Hiệt: HDRHG (竹木口竹土)
Unicode: U+7A0B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: trình
Âm Nôm: trình
Âm Nhật (onyomi): テイ (tei)
Âm Nhật (kunyomi): ほど (hodo), -ほど (-hodo)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: cing4

Tự hình 4

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

chéng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đường đi, đoạn đường
2. đo, lường
3. trật tự

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Khuôn phép. ◎Như: “chương trình” 章程, “trình thức” 程式 đều nghĩa là cái khuôn phép để làm việc cả.
2. (Danh) Kì hạn. ◎Như: “định trình” 定程 hay “khóa trình” 課程 công việc quy định trước phải tuân theo.
3. (Danh) Cung đường, đoạn đường. ◎Như: “nhất trình” 一程 một đoạn đường. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Ngã tống ca ca nhất trình, phương khước hồi lai” 我送哥哥一程, 方卻回來 (Đệ tam thập nhị hồi) Tôi đưa đại ca một quãng đường, rồi sẽ trở lại.
4. (Danh) Con báo. ◇Mộng khê bút đàm 夢溪筆談: “Tần nhân vị báo viết trình” 秦人謂豹曰程 Người Tần gọi con báo là trình.
5. (Danh) Họ “Trình”.
6. (Động) Liệu lường, đo lường, đánh giá. ◇Hán Thư 漢書: “Vũ Đế kí chiêu anh tuấn, trình kì khí năng” 武帝既招英俊, 程其器能 (Quyển lục thập ngũ, Đông Phương Sóc truyện 東方朔傳) Vũ đế chiêu vời bậc anh tuấn, xem xét tài năng của họ.
7. (Động) Bảo, nói cho người trên biết.

Từ điển Thiều Chửu

① Khuôn phép, như chương trình 章程, trình thức 程式 đều nghĩa là cái khuôn phép để làm việc cả.
② Kì hẹn, việc làm hàng ngày, đặt ra các lệ nhất định, tất phải làm đủ mới thôi gọi là định trình 定程 hay khoá trình 課程.
③ Cung đường, đường đi một thôi nghỉ gọi là nhất trình 一程.
④ Con báo.
⑤ Bảo.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đường, đoạn đường: 起程 Lên đường, khởi hành; 有一程路得步行 Có một đoạn đường phải đi bộ;
② Trình (lịch trình): 過程 Quá trình; 行程 Hành trình; 規程 Quy trình;
③ [Chéng] (Họ) Trình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một đơn vị chiều dài rất nhỏ thời xưa, bằng một phần trăm của tấc ta — Đường đi. Td: Lộ trình — Cách thức — Họ người. H Trình Chu.

Từ điển Trung-Anh

(1) rule
(2) order
(3) regulations
(4) formula
(5) journey
(6) procedure
(7) sequence

Từ ghép 290

Ān huī Gōng chéng Kē jì Xué yuàn 安徽工程科技学院Ān huī Gōng chéng Kē jì Xué yuàn 安徽工程科技學院ān jū gōng chéng 安居工程bàn yīn chéng 半音程bào chéng 刨程biān chéng 編程biān chéng 编程bìng chéng 病程bìng xíng chéng xù 並行程序bìng xíng chéng xù 并行程序bō fāng chéng 波方程bǔ zú yīn chéng 补足音程bǔ zú yīn chéng 補足音程bù dìng fāng chéng 不定方程cāo zuò guī chéng 操作規程cāo zuò guī chéng 操作规程chā fēn fāng chéng 差分方程chǎn chéng 产程chǎn chéng 產程cháng wēi fēn fāng chéng 常微分方程chē chéng 車程chē chéng 车程chéng dù 程度chéng kòng 程控chéng kòng diàn huà 程控电话chéng kòng diàn huà 程控電話chéng kòng jiāo huàn jī 程控交换机chéng kòng jiāo huàn jī 程控交換機chéng shì 程式chéng shì guǎn lǐ yuán 程式管理员chéng shì guǎn lǐ yuán 程式管理員chéng shì mǎ 程式码chéng shì mǎ 程式碼chéng shì yǔ yán 程式語言chéng shì yǔ yán 程式语言chéng xù 程序chéng xù fǎ 程序法chéng xù kù 程序库chéng xù kù 程序庫chéng xù mǎ 程序码chéng xù mǎ 程序碼chéng xù shè jì 程序設計chéng xù shè jì 程序设计chéng xù xìng 程序性chéng xù yuán 程序员chéng xù yuán 程序員chéng zi 程子dài shù fāng chéng 代数方程dài shù fāng chéng 代數方程dān chéng 单程dān chéng 單程dào lù gōng chéng 道路工程Diàn jī jí Diàn zǐ xué Gōng chéng shī Lián hé huì 电机及电子学工程师联合会Diàn jī jí Diàn zǐ xué Gōng chéng shī Lián hé huì 電機及電子學工程師聯合會diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng 电脑辅助工程diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng 電腦輔助工程diàn qì gōng chéng 电气工程diàn qì gōng chéng 電氣工程diàn zǐ gōng chéng 电子工程diàn zǐ gōng chéng 電子工程diàn zǐ wěn dìng chéng xù 电子稳定程序diàn zǐ wěn dìng chéng xù 電子穩定程序Diāo fān dōu fāng chéng 刁藩都方程dòu fu zhā gōng chéng 豆腐渣工程duǎn chéng 短程duǎn chéng xiàn 短程線duǎn chéng xiàn 短程线duō xiàng shì fāng chéng 多項式方程duō xiàng shì fāng chéng 多项式方程duō xiàng shì fāng chéng zǔ 多項式方程組duō xiàng shì fāng chéng zǔ 多项式方程组èr cì fāng chéng 二次方程fǎn chéng 返程fāng chéng 方程fāng chéng shì 方程式fāng chéng zǔ 方程組fāng chéng zǔ 方程组gǎi gé jìn chéng 改革进程gǎi gé jìn chéng 改革進程gāo chéng 高程gè bèn qián chéng 各奔前程gōng chéng 工程gōng chéng shī 工程师gōng chéng shī 工程師gōng chéng tú 工程图gōng chéng tú 工程圖gōng chéng tú xué 工程图学gōng chéng tú xué 工程圖學gōng chéng xué 工程学gōng chéng xué 工程學gōng zuò liú chéng 工作流程gòng xiǎng chéng xù kù 共享程序库gòng xiǎng chéng xù kù 共享程序庫guī chéng 归程guī chéng 歸程guī chéng 規程guī chéng 规程guò chéng 过程guò chéng 過程guò chéng bǐ zhōng diǎn gèng měi 过程比终点更美guò chéng bǐ zhōng diǎn gèng měi 過程比終點更美hán shòu kè chéng 函授課程hán shòu kè chéng 函授课程háng chéng 航程hé gōng chéng 核工程hòu tái jìn chéng 后台进程hòu tái jìn chéng 後台進程huà xué fāng chéng shì 化学方程式huà xué fāng chéng shì 化學方程式huà xué gōng chéng 化学工程huà xué gōng chéng 化學工程huí chéng 回程jī fēn fāng chéng 积分方程jī fēn fāng chéng 積分方程jī xiè gōng chéng 机械工程jī xiè gōng chéng 機械工程jī yīn gōng chéng 基因工程jì chéng chē 計程車jì chéng chē 计程车jià zhí gōng chéng 价值工程jià zhí gōng chéng 價值工程jiān chéng 兼程jiǎn yā chéng xù 减压程序jiǎn yā chéng xù 減壓程序jiǎn zhèng chéng xù 检证程序jiǎn zhèng chéng xù 檢證程序jiào chéng 教程jié hé guò chéng 結合過程jié hé guò chéng 结合过程Jīn dùn Gōng chéng 金盾工程jǐn xiù qián chéng 錦繡前程jǐn xiù qián chéng 锦绣前程jìn chéng 进程jìn chéng 進程jìn xíng biān chéng 进行编程jìn xíng biān chéng 進行編程kāi fā guò chéng 开发过程kāi fā guò chéng 開發過程kě biān chéng 可編程kě biān chéng 可编程kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì 可擦写可编程只读存储器kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì 可擦寫可編程祇讀存儲器kè chéng 課程kè chéng 课程kè chéng biǎo 課程表kè chéng biǎo 课程表lǐ chéng 里程lǐ chéng bēi 里程碑lǐ chéng biǎo 里程表lǐ chéng jì 里程計lǐ chéng jì 里程计lì chéng 历程lì chéng 歷程lián lì fāng chéng shì 联立方程式lián lì fāng chéng shì 聯立方程式liáng chéng 量程liáo chéng 疗程liáo chéng 療程liú chéng 流程liú chéng biǎo 流程表liú chéng tú 流程图liú chéng tú 流程圖lǚ chéng 旅程lǚ chéng biǎo 旅程表lù chéng 路程Mǎ ěr kě fū guò chéng 馬爾可夫過程Mǎ ěr kě fū guò chéng 马尔可夫过程pán chéng 盘程pán chéng 盤程péng chéng wàn lǐ 鵬程萬里péng chéng wàn lǐ 鹏程万里piān wēi fēn fāng chéng 偏微分方程píng mù bǎo hù chéng xù 屏幕保护程序píng mù bǎo hù chéng xù 屏幕保護程序pǔ léi kè sī liú chéng 普雷克斯流程qǐ chéng 启程qǐ chéng 啟程qǐ chéng 起程qián chéng 前程qián chéng yuǎn dà 前程远大qián chéng yuǎn dà 前程遠大qū dòng chéng xù 驅動程序qū dòng chéng xù 驱动程序qù chéng 去程quán chéng 全程quán duān gōng chéng shī 全端工程师quán duān gōng chéng shī 全端工程師rén jī gōng chéng 人机工程rén jī gōng chéng 人機工程rì chéng 日程rì chéng biǎo 日程表rì yè jiān chéng 日夜兼程rù mén kè chéng 入門課程rù mén kè chéng 入门课程sài chéng 賽程sài chéng 赛程sān cì fāng chéng 三次方程shè chéng 射程shè jì chéng shì 設計程式shè jì chéng shì 设计程式shè jì chéng xù 設計程序shè jì chéng xù 设计程序shēng wù gōng chéng 生物工程shēng wù gōng chéng xué 生物工程学shēng wù gōng chéng xué 生物工程學shēng wù yī xué gōng chéng 生物医学工程shēng wù yī xué gōng chéng 生物醫學工程shí chéng 时程shí chéng 時程shí jiān jìn chéng 时间进程shí jiān jìn chéng 時間進程shuāng chéng 双程shuāng chéng 雙程shuǐ lì gōng chéng 水利工程tí shàng yì shì rì chéng 提上議事日程tí shàng yì shì rì chéng 提上议事日程tí shuǐ gōng chéng 提水工程Tiān lù Lì chéng 天路历程Tiān lù Lì chéng 天路歷程tōng shí kè chéng 通識課程tōng shí kè chéng 通识课程tòu míng chéng dù 透明程度tǔ lì gōng chéng 土力工程tǔ mù gōng chéng 土木工程wài dā chéng shì 外搭程式wài guà chéng shì 外挂程式wài guà chéng shì 外掛程式wǎng chéng 往程wēi fēn fāng chéng 微分方程xiàn xìng fāng chéng 線性方程xiàn xìng fāng chéng 线性方程Xié chéng Lǚ xíng Wǎng 携程旅行网Xié chéng Lǚ xíng Wǎng 攜程旅行網xíng chéng 行程xíng chéng dān 行程单xíng chéng dān 行程單Xuē dìng è fāng chéng 薛定諤方程Xuē dìng è fāng chéng 薛定谔方程yán zhì guò chéng 研制过程yán zhì guò chéng 研製過程yī cì fāng chéng 一次方程yī cì fāng chéng shì 一次方程式Yī jí Fāng chéng shì 一級方程式Yī jí Fāng chéng shì 一级方程式yí chuán gōng chéng 遗传工程yí chuán gōng chéng 遺傳工程yì chéng 議程yì chéng 议程yīn chéng 音程yǐn shuǐ gōng chéng 引水工程Yīng guó Gōng chéng Jì shù Xué huì 英国工程技术学会Yīng guó Gōng chéng Jì shù Xué huì 英國工程技術學會yìng shè guò chéng 映射过程yìng shè guò chéng 映射過程yìng yòng chéng shì 应用程式yìng yòng chéng shì 應用程式yìng yòng chéng shì jiè miàn 应用程式介面yìng yòng chéng shì jiè miàn 應用程式介面yuán chéng xù 源程序yuǎn chéng 远程yuǎn chéng 遠程yuǎn chéng dǎo dàn 远程导弹yuǎn chéng dǎo dàn 遠程導彈yuǎn chéng dēng lù 远程登录yuǎn chéng dēng lù 遠程登錄yuǎn chéng jiān kòng 远程监控yuǎn chéng jiān kòng 遠程監控yùn chéng 运程yùn chéng 運程yùn dòng fāng chéng 运动方程yùn dòng fāng chéng 運動方程zhān rǎn chéng dù jiǎn chá yí 沾染程度检查仪zhān rǎn chéng dù jiǎn chá yí 沾染程度檢查儀zhāng chéng 章程zhēng chéng 征程zhī shi gōng chéng shī 知識工程師zhī shi gōng chéng shī 知识工程师zhì chéng 制程zhì chéng 製程zhōng chéng 中程Zhōng guó Gōng chéng yuàn 中国工程院Zhōng guó Gōng chéng yuàn 中國工程院zhuā qǔ chéng xù 抓取程序zhuān chéng 专程zhuān chéng 專程zhuǎn biàn guò chéng 轉變過程zhuǎn biàn guò chéng 转变过程zī xùn gōng chéng 資訊工程zī xùn gōng chéng 资讯工程zǐ chéng xù 子程序