Có 1 kết quả:

Chéng Yǎo jīn

1/1

Chéng Yǎo jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cheng Yaojin (589-665), aka 程知節|程知节[Cheng2 Zhi1 jie2], Chinese general of the Tang dynasty