Có 1 kết quả:

chéng zi

1/1

chéng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Beijing dialect) see 陣子|阵子[zhen4 zi5]