Có 1 kết quả:

chéng kòng

1/1

chéng kòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) programmed
(2) under automatic control