Có 1 kết quả:

chéng kòng diàn huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

automatic telephone exchange