Có 1 kết quả:

Chéng Yù

1/1

Chéng Yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cheng Yu (141-220), advisor to General Cao Cao 曹操 during the Three Kingdoms era