Có 1 kết quả:

Chéng hǎi Hú

1/1

Chéng hǎi Hú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chenghai Lake in Lijiang 麗江市|丽江市, Hunan