Có 1 kết quả:

shāo ān wù zào ㄕㄠ ㄚㄋ ㄨˋ ㄗㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 少安毋躁[shao3 an1 wu2 zao4]