Có 1 kết quả:

shāo ān wú zào

1/1

shāo ān wú zào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 少安毋躁[shao3 an1 wu2 zao4]