Có 1 kết quả:

shāo wēi

1/1

shāo wēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a little bit