Có 1 kết quả:

shāo kuài bǎn ㄕㄠ ㄎㄨㄞˋ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

allegretto