Có 1 kết quả:

shāo zǎo shí

1/1

shāo zǎo shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a little earlier