Có 1 kết quả:

shāo yì

1/1

shāo yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

differing slightly