Có 1 kết quả:

shāo děng

1/1

shāo děng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wait a moment