Có 1 kết quả:

shāo shí

1/1

shāo shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(old) monthly salary of an official