Có 1 kết quả:

shuì guān

1/1

shuì guān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

customs house (in ancient times)