Có 1 kết quả:

shuì qián ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pretax
(2) before taxes