Có 1 kết quả:

Shuì wù jú

1/1

Shuì wù jú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Tax Bureau
(2) Inland Revenue Department (Hong Kong)