Có 1 kết quả:

shuì guān

1/1

shuì guān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a taxman
(2) a customs officer