Có 1 kết quả:

shuì shōu

1/1

shuì shōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

taxation