Có 1 kết quả:

shuì fǎ

1/1

shuì fǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tax code
(2) tax law