Có 1 kết quả:

zhì nǚ

1/1

zhì nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

little girl (of toddler age)

Một số bài thơ có sử dụng