Có 1 kết quả:

bǐng gào

1/1

bǐng gào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to report (to one's superior)