Có 1 kết quả:

bǐng bào

1/1

bǐng bào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to report (to one's superior)