Có 1 kết quả:

chēng zuò

1/1

chēng zuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be called
(2) to be known as