Có 1 kết quả:

chēng hu

1/1

chēng hu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to call
(2) to address as
(3) appellation