Có 1 kết quả:

chēng xǔ

1/1

chēng xǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to praise
(2) to commend