Có 1 kết quả:

chēng xǔ ㄔㄥ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to praise
(2) to commend