Có 1 kết quả:

chēng shuō

1/1

chēng shuō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to declare
(2) to state
(3) to call
(4) to name