Có 1 kết quả:

chēng xiè

1/1

chēng xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to express thanks

Một số bài thơ có sử dụng