Có 1 kết quả:

chēng zàn

1/1

chēng zàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to praise
(2) to acclaim
(3) to commend
(4) to compliment