Có 1 kết quả:

chēng zhòng

1/1

chēng zhòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to weigh