Có 1 kết quả:

chēng liáng

1/1

chēng liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to weigh