Có 1 kết quả:

chēng bà

1/1

chēng bà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to proclaim oneself hegemon
(2) to take a leading role
(3) to build a personal fiefdom