Có 1 kết quả:

wěn pó

1/1

wěn pó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

midwife (old term)