Có 1 kết quả:

wěn shí

1/1

wěn shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steady
(2) calm and practical