Có 1 kết quả:

Jì shān

1/1

Jì shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jishan county in Yuncheng 運城|运城[Yun4 cheng2], Shanxi