Có 1 kết quả:

dào tián liù ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) paddyfield pipit (Anthus rufulus)