Có 1 kết quả:

dào gǔ

1/1

dào gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rice crops