Có 1 kết quả:

jī chá yuán

1/1

jī chá yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inspector
(2) ticket inspector