Có 1 kết quả:

gǔ wù

1/1

gǔ wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cereal
(2) grain