Có 1 kết quả:

gǔ kāng

1/1

gǔ kāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

grain chaff