Có 1 kết quả:

Mù bā lā kè

1/1

Mù bā lā kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hosni Mubarak (1928-), former Egyptian President and military commander