Có 1 kết quả:

Mù shā lā fū

1/1

Mù shā lā fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pervez Musharraf (1943-), Pakistani general and politician, president 2001-2008